Es publica la Memòria Anual 2018 de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà Destacats

La Memòria Anual d'Activitats de l'Associació comarcal d'empresaris del Berguedà vol ser un resum dels projectes, jornades, accions de formació, programes i convenis que s’han portat a terme durant el 2018 dins les diferents àrees de l’entitat. Enguany hem apostat per un nou disseny buscant la simplicitat i un resultat gràfic més fresc.

L’Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà presenta la Memòria Anual d'Activitats, que vol ser una radriografia de tots els resultats i accions que hem realitzat durant el 2018.

Enguany presentem una memòria més visual que busca la simplicitat per facilitar la lectura.

Podeu consultar la memòria aqui: