El Govern impulsa el primer pla per a la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes a les empreses Destacats

Nou pla per a la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes a les empreses

Tindrà pressupost d’un milió d’euros per a quatre anys
 

El Consell Executiu ha aprovat la creació del I Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball. El pla tindrà una vigència de 4 anys i estarà dotat de prop d’un milió d’euros. El Govern dona així compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, l’articulat de la qual preveu l’elaboració d’un pla d’acció amb caràcter quadriennal.

Aquest primer pla suposarà una eina més per a combatre i eradicar aquestes situacions que encara configuren el mercat de treball actual.

El document es vertebra en 4 eixos principals:

  • Impuls de la igualtat de dones i homes.
  • Elaboració i aplicació de plans d’igualtat.
  • Temps de treball i coresponsabilitat.
  • Distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat.

Un mercat laboral desigual
Tot i l’elevada presència de les dones al món laboral, la taxa d’ocupació femenina a Catalunya se situa gairebé 10 punts per sota de la masculina (49,5% enfront el 59,3%), diferència que es pronuncia en determinats sectors, com ara l’agricultura i la ramaderia, la metal·lúrgia, la construcció o el transport; i s’inverteix en d’altres, com ara els sectors comercial, sanitari, educació o serveis socials, en els quals predominen les dones.

Pel que fa a la bretxa salarial, actualment a Catalunya, mesurada en hores, es situa en el 23,4%. Suposa una percepció de salari brut anual 6.462 euros per sota de la mitjana salarial masculina.

Més informació en aquest enllaç: https://bit.ly/2kIGpZP