RESOLUCIÓ- Comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi Destacats

Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi

Resolució TSF/2372/2019, de 10 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79001495011999). CONSULTA LA TAULA DE SALARIS