L’ACEB i AMPANS renoven el conveni de col·laboració per ajudar a joves amb risc d’exclusió a retornar als estudis o incorporar-se al mercat laboral

A través del programa Noves Oportunitats també realitzaran accions per afavorir la sensibilització de les empreses del Berguedà envers aquest col·lectiu

L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i la UTE AMPANS-Intermèdia han signat la renovació d’un conveni de col·laboració amb la voluntat de seguir participant en el programa de Noves Oportunitats per a Joves a la Catalunya Central.

El programa és una iniciativa del SOC gestionada per AMPANS i Intermèdia, i finançada pel Fons Social Europeu dins el pla de Garantia Juvenil i es duu a terme a 10 municipis de 5 comarques de la Catalunya interior. S'adreça a joves d'entre 16 i 24 anys que no treballen i han abandonat els estudis amb l'objectiu que recuperin les ganes d'aprendre i retornin al sistema educatiu o bé es formin i trobin una feina. En aquesta línia, s’ofereixen actuacions integrades d'orientació, formació, acompanyament i intermediació i es caracteritza per oferir als joves itineraris més llargs, de fins a dos anys, per desenvolupar el seu projecte professional i personal.

En el marc d'aquest conveni, des de l’ACEB s’ofereix un espai als tècnics de l’UTE l’Arbre de les oportunitats per desenvolupar els seguiments i formació dels i de les joves del Berguedà que participin en el programa Noves Oportunitats durant el període 2020-2022. Així doncs, a les instal·lacions s’hi realitzen tutories individuals en les quals es treballen aspectes relacionats amb la recerca de feina i el suport emocional.

En aquest sentit, l’ACEB cedeix una part de les seves instal·lacions perquè els i les joves puguin tenir un espai a la ciutat de Berga on se sentin acompanyants durant aquest procés de transició cap a la vida adulta a través de la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu.

D’altra banda, també es realitzaran accions bilaterals que afavoreixin la sensibilització de les empreses envers els i les joves en risc d’exclusió a través del programa Noves Oportunitats amb el desplegament d’accions adreçades a les empreses del Berguedà. D’aquesta manera, a la seu de l’ACEB s’organitzaran sessions d’informació a les empreses sòcies i formacions adreçades als participants del programa.

La segona edició del programa es va posar en marxa el passat mes de juny coincidint amb el final de curs a escoles i instituts. L’ACEB ja va participar en la primera edició de les Noves Oportunitats a la Catalunya central.

Durant la primera edició es van realitzar un total de 43 entrevistes a joves del Berguedà dels quals 20 complien els requisits per accedir al projecte. Durant el període 2018-2020 s’ha atès a aquests 20 joves d'entre 16 i 24 anys oferint orientació i suport a través de diverses formacions per afavorir la seva inserció laboral.