Reunió entre Ajuntament de Berga i afectats per la demora en les llicències d’obra

La demora en l’atorgament i renovació de llicències d’obra a Berga va ser el motiu de la reunió entre empresaris i Ajuntament a proposta de l’Aceb, el dimecres 3 d’octubre

La reunió a la seu de l’Aceb va permetre a l’Ajuntament exposar clarament als empresaris les causes dels endarreriments dels quals en són conscients, aportant explicacions i dades concretes, ampliar aquesta visió amb la perspectiva històrica dels empresaris que van posar de relleu problemes que en molts casos vénen de fa molts anys, i plantejar propostes de possibles solucions que es tornaran a debatre conjuntament al gener segons es va acordar en aquesta primera trobada a l’Aceb.

L’alcaldessa de Berga, Sra. Montserrat Venturós, i els tinents d’alcalde, Sr. Francesc Ribera, regidor delegat de l’àrea de governació, promoció econòmica i planificació pressupostària, i Sr. Oriol Camps regidor de l’àrea d’urbanisme i serveis públics van ser qui van explicar la situació i la seva visió de la realitat facilitant xifres econòmiques concretes i el termini 2022 a partir del qual s’hauran liquidat dos crèdits ICO, fet que segons van explicar “permetrà sortir d’aquesta situació de mera supervivència econòmica en la que es troba l’Ajuntament”.

Per part dels empresaris afectats per les demores, alguns van exposar les conseqüències negatives per ells i per la ciutat d’haver d’estar en aquesta situació. Membres de la Taula de la Construcció del Berguedà van assistir i van aportar idees com per exemple la contractació de personal tècnic extern com es fa en altes municipis. Els empresaris a part donar solucions efectives també van voler fer notar que el fet de tenir llicències encallades suposa una pèrdua d’ingressos pel mateix Ajuntament que podrien autofinançar la contractació de nous tènics.

L’Ajuntament va manifestar que l’estat econòmic no és bo. L’alt nivell d’endeutament no permetia fins fa poc fer noves contractacions. Aquest 2018 s’ha aconseguit rebaixar el nivell d’endeutament i en els propers mesos es preveu la contractació d’un delineant, un arquitecte i un tècnic de medi ambient.

El president de l’ACEB, Josep Fígols, va demanar a l’executiu de l’Ajuntament que fessin d’aquest tema una prioritat marcant-se objectius i terminis a complir amb la publicació de l’assoliment d’aquests objectius “que de la mateixa manera que es fa l’estadística de la data de pagament a proveïdors, que es faci estadística de la data de llicències d’obra, amb un objectiu clar que pugui ser màxim de 90 dies”. Aquesta informació actualitzada i publicant-la cada mes, és un valor que pot aportar l’Ajuntament en fer públic l’assoliment dels objectius, segons Fígols.

La sessió es va acabar amb l’acord de donar un marge de 3 mesos i fer una nova trobada a primers de gener per tal de fer un seguiment de com s’ha evolucionat.